Keskosvauvan liinailusta

Vauva syntyy ennenaikaisesti usein yllättäen. Vanhemmat eivät välttämättä ehdi varautua vauvan syntymään ja vauvan ollessa sairaalassa vanhempien energia harvoin riittää laajamittaiseen tiedonhakuun. Tämän vuoksi tein nopeasti luettavan artikkelin keskosen liinailusta. Toivottavasti siitä on iloa niin keskosvauvojen vanhemmille kuin muillekin. Ohje perustuu tietoihini ennenaikaisesti syntyneen vauvan motoriikasta ja lapsen motorisen kehityksen perustietoihin.

kokeile jo sairaalassa
Voit tukea keskosvauvan kehitystä käyttämällä kantoliinaa. Liikunnallisen kehityksen tukeminen sisältää lapsen optimaalisesta asennosta huolehtimisen, raajojen kokoamisen hoitotoimenpiteiden aikana, lapsen nostamiseen ja kantamiseen liittyvät periaatteet sekä erilaisten stimulaatioiden käyttämisen tarvittaessa (Korhonen 1999, 127).
Kun äiti kantaa lastaan kantoliinassa saadaan aikaan kohtua imitoiva ympäristö. Keskosvauvalla kannattaa käyttää sikiöikää vastaavaa kehtosidontaa. Kehtosidonnassa vauva on symmetrisessä asennossa ja hän saa vietyä käsiään suuhun. Tämä lisää vauvan turvallisuuden tunnetta ja auttaa silmän ja käden yhteistyön kehittymistä. Asento tukee vauvaa kippuraan, jolloin keskosilla usein tavattava yliojentelu vähenee. Kantoliinalla saa helposti tehtyä pesän lapselle. Keskosvauvan kanssa liinaillessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei vauvan pää painu liiaksi eteen, tämä voi lisätä hengitystaukoilua.
Kun vauva on rentoutuneena liinassa, häneltä jää turha hosuminen pois ja hän pystyy käyttämään vähäistä energiaansa vuorovaikutukseen ja tulemaan näin osaksi ympäristöään.
rauhallisesti ja kyljen kautta pehmeään liinaan
Kun laitat keskosvauvaa liinaan, vältä nopeita äkkiliikeitä, ne hermostuttavat häntä. Nosta vauva vuoteestaan kyljen kautta ”blokkina” liinaan rauhallisesti. Vauva laitetaan usein liinan hytkytellen, keskosvauvan kanssa nämä hytkyttelytkin voivat olla rauhallisempia. Hermoston epäkypsyys saa keskosvauvan reagoimaan voimakkaasti pieniinkin ärsykkeisiin.
Kyljen kautta nostaminen kehittää lapsen pään hallintaa, vaikka päätä vielä tuetaankin. Jos lapsen vielä pyöräyttää noston ajaksi kämmenelle vatsalleen morottaminen estyy eikä vauvaa itketä sen takia.
Kun keskosvauvaa kannetaan liinassa, on tärkeää kantaa lasta molemmin puolin, että lapsi saa ärsykkeitä molemmista suunnista.
Suosittelen keskosvauvalle pehmeätä kantoliinaa hänen herkän tuntoaistinsa ja kehittymättömän keskushermostonsa takia. Parhaiten sopivia ovat ehkä trikooliinat ja riittävän pehmeät rengasliinat.
sopivalla hetkellä
Keskosvauvan kantamisen edellytyksiä ovat vauvan riittävän hyvä vointi ja viihtyminen kantoliinassa lisästressin välttämiseksi. Vauvan pitää antaa myös levätä vuoteessa tuettuna ja hänelle on annettava aikaa kasvulle. Kun lapsen lisähapen tarve on vähäinen ja hän jaksaa stressaantumatta kantamisen/kenguruhoidon on hän valmis pieniin liinaan totutteluhetkiin. Jos tunnet epävarmuutta lapsen kunnosta, kysy vielä liinankäytön sopivuutta lastasi hoitavilta ammattilaisilta ja esittele liinaasi heille.
Ennenaikaisesti syntynyt vauva saattaa reagoida ärtymällä moniin meistä pieniltä tuntuviin muutoksiin olotilassaan. Kantoliinakaan ei välttämättä tunnu vauvasta turvalliselta paikalta ja hän saattaa ärtyä. Vauvaa ei tietenkään kannata ehdoin tahdoin huudattaa, jos liinailu ei heti onnistu, kokeile myöhemmin uudelleen ja koeta järjestää rauhallinen tilanne.
Jos vauvallasi on joitain rajoituksia kantoasentojen suhteen, fysioterapeutti kyllä yleensä informoi sinua asiasta. Jos joku kantoliinailua tuntematon ammattilainen ei suosittele liinailua, pyydä perusteluja asiaan.
onnea
Kantoliina auttaa sinua ja vauvaasi nauttimaan toisistanne. Liinailu ja vauvan pitäminen lähellä auttaa sinua pitämään yllä maidoneristystäsi. Vauvan ollessa isompi, voit myös imettää häntä liinassa.

Artikkelin kirjoittaja on fysioterapeutti Kirsi Koivula, Aaron 7/02, Annin 4/00 ja Roosan 5/96 äiti. Jos haluat kysyä lisää tai kommentoida, kirjoita suoraan Kirsille.